Källsortering

Källsortering

Många tror att det är frivilligt att sortera sina sopor, men det är faktiskt lag på att vi måste källsortera våra sopor. I vår förening tänker vi på miljön och har ett eget miljöhus där det är lätt att sopsortera.


Det brännbara avfallet är den dyraste typen av sopor, så ju mer vi källsorterar desto mer sparar vi i föreningen.


I vårt miljöhus kan du slänga de flesta typer av vanligt avfall. Kom ihåg att soporna inte får slängas på golvet utan endast i kärlen.


Här hittar du en kort guide om vad som ska slängas var!
Grovsopor, elektronik och farligt avfall m.m.

Om ett kärl saknas i vårt miljöhus betyder det att denna typ av avfall måste slängas på andra ställen, t.ex. på någon av kommunens återvinningscentraler eller en miljöstation. Detta omfattar bland annat grovsopor, elektronik och farligt avfall.


Man får alltså inte lägga sådant avfall löst i eller utanför miljöhuset.Container

I början av varje år hyr föreningen in en container för grovsopor. Då kan man passa på att rensa i sina förråd och slänga sin julgran.


Observera att det inte är tillåtet att slänga farligt avfall eller elektronik (dvs allt med sladd eller batterier) i containern. Om dessa typer av sopor ändå slängs i containern får föreningen betala en straffavgift.