Stadgar & Regler

Stadgar

Brf Oxeln antog normalstadgar 2001. Dessa reglerar bland annat förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar. Ni kan ladda hem och läsa våra stadgar här.


Förutom dessa stadgar följer föreningen följande lagar:

- Bostadsrättslagen

- Hyreslagen

- Bokföringslagen

- Lagen om ekonomiska föreningar


Trivselregler

För att alla ska kunna trivas ihop i huset följer vi ett antal trivselregler.


 • Kom ihåg att här är lyhört. Tänk på grannarna och spela inte för hög musik och sätt upp en lapp när ni ska ha fest med namn och lägenhetsnummer så att man vet vart man ska vända sig.
 • För allas trevnad ska det vara tyst efter 22:00 på vardagar och 23:00 på helger.
 • Vi hjälps åt att rapportera avvikelser och fel. Ser vi något som är trasigt rapporterar vi det till styrelsen tex via mail eller en lapp i styrelsens brevlåda (mellan trappa B och C).
 • På grund av brandrisk och utrymningsmöjligheter är det förbjudet att ställa saker i gångarna på vinden och i källaren. Behåll sakerna i era förråd, annars kan dessa bli bortforslade mot extra kostnad. Det även förbjudet att ställa saker i trapphuset. Detta gäller även barnvagnar. Att bryta mot detta kan leda till böter.
 • Sopor skall sopsorteras i miljöhuset och får ej ställas i trapphuset.
 • Grovsopor får ej kastas eller ställas i miljöhuset utan skall köras till en sopstation eller slängas i containern föreningen hyr in i början på året.
 • Parkeringsplatserna är till för fordon i bruk och får ej användas till skrotbilar eller liknande nedskräpning.
 • Motorcyklar skall ställas på hyrd parkeringsplats eller i skjulet på gården.
 • För att hyra ut lägenheter i andrahand krävs särskilt tillstånd från styrelsen. Ansökningsblanketter hittar ni här. Styrelsen beviljar enbart uthyrningsperioder om 6 månader i taget och maximalt 1-2 år beroende på hur många andrahandsuthyrningar som finns för tillfället.
 • Ta hänsyn till brevbäraren, det är den boendes skyldighet att hålla brevlådan oljad så att den lätt går att öppna.
 • Grillplatsen får gärna användas, men kom ihåg att lämna den i fint skick.
 • Alla medlemmar, människor som djur, är välkomna på gården, men den får ej användas som rastplats. Hundar ska vara kopplade på området. Om era djur ändå skulle råka förorena så skall det plockas upp.
 • Det är förbjudet att mata de vilda djuren på gården (fåglar, kaniner) då detta drar till sig skadedjur.
 • Följ ordningsreglerna för tvättstugorna och lämna dessa i fint skick efter er.
 • Nyheter och information sätts upp på anslagstavlor i trapphusen samt här på hemsidan och det är den boendes skyldighet att själv ta del av dessa.
HSB Brf Oxeln