Ekonomi

Ekonomi

Styrelsen sköter föreningens ekonomiska förvaltning med hjälp av HSB:s ekonom Lars Svensson. Detaljer om föreningens ekonomi finns i årsredovisningarna samt i budgeten. Du finner årsredovisningen i sin helhet som en PDF-fil till höger. 


Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Dessutom innehåller årsredovisningen information om vad styrelsen har gjort under det gångna året och vad styrelsen har för avsikt att arbeta med under de kommande åren.


Årsredovisningen granskas av revisorerna och delas ut innan stämman.