Värme mm.

Värme

Föreningens kostnad för uppvärmning (fjärrvärme) och varmvatten är hög och utgör därför en stor del av månadsavgiften. Tänk därför på att inte ha onödigt varmt i din lägenhet, slösa inte med varmvattnet och vädra snabbt och effektivt.


Om elementen är kalla betyder det inte nödvändigtvis att de är sönder eller inte fungerar som de ska. Sedan 2010 har hela fastigheten nya värmerör och element som automatiskt ska hålla den temperatur de är inställda på. Om du är osäker på om ett element fungerar kan du börja med att skruva upp elementet till max, stänga de andra elementen och öppna ett fönster. Om temperaturen då sjunker utan att elementet sätter igång kan det behöva åtgärdas. Gör då en felanmälan.


OBSERVERA! Elementen får ej luftas av bostadsrättsinnehavaren eftersom vi har ett luftningsfritt system i huset!Vatten

Vattnet i Malmö har en hårdhetsgrad på 5-6 °dH och räknas därmed som medelhårt vatten.


Sedan stambytet 2010 är alla vattenledningar och avloppsstammar nya. Dessutom har vi efter renoveringen minskat vår vattenförbrukning.Ventilation

Ventilationen i vår förening bygger på att vi har ett självdrag. Friskluft tas in i lägenheterna genom ventiler som sitter ovanför fönstren. Dessa ventiler bör därför hållas öppna, men kan under kortare perioder vara stängda.


Det är inte tillåtet att installera en spisfläkt som ansluts till ventilationssystemet, istället bör man installera en kolfilterfläkt som renar luften och blåser ut den i köket igen.


Det är ej heller tillåtet att mura igen ventilationer eller utföra andra åtgärder som kan försämra ventilationen i lägenheten.El

Vi har gemensamt elavtal i huset vilket innebär att man slipper den fasta kostnaden för elabonnemang. Istället betalar man enbart för den el man använder. Styrelsen förhandlar om elavtal vilket avgör den aktuella prissättningen.


Kostnaden för elen läggs separat på avgiftsavin från HSB.