Underhåll

Underhåll

Ansvaret för underhåll delas mellan föreningen (genom styrelsen) och bostadsrättshavaren. Man kan generellt säga att föreningen ansvarar för fastigheternas yttre underhåll (fasader, yttertak, gårdsytor mm.) samt för underhållet av de gemensamma lokalerna (trapphus, tvättstugor, mm.). Föreningen är också ansvarig för att elementen i lägenheterna fungerar.


Bostadsrättshavaren har ansvar för det inre underhållet i sin lägenhet. Till exempel byte av spis och kylskåp samt renovering av golv, väggar och innertak. Mer detaljer om vad som är bostadsrättshavarens respektive föreningens underhållsansvar finns i HSB:s folder "Vem ska underhålla bosstadsrätten" och i stadgarna. Ni kan även läsa mer på HSB:s hemsida.


Om du behöver hjälp med något i din lägenhet som är föreningens ansvar gör du en felanmälan.


Som bostadsrättshavare är du skyldig att hålla lägenhetens inre i gott skick. Du avgör själv när det är dags att renovera, men det är viktigt att du är extra uppmärksam på tätskikt i badrum så att du inte orsakar en vattenskada. Se också över din hemförsäkring och försäkra dig om att den innehåller bostadsrättstillägg.Större förändringar

Vill du göra större förändringar i lägenheten, exempelvis flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. I Bostadsrättslagen (7kap, 7§) kan man läsa att bostadsrättshavaren behöver styrelsens tillstånd för att utföra följande åtgärder i lägenheten:


1. ingrepp i en bärande konstruktion,

2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller

3. annan väsentlig förändring av lägenheten.