Källare &Vind

Källare & Vind

Varje lägenhet har två förråd, ett i källaren och ett på vinden. Förråden har samma nummer som lägenheten. Utformningen och storleken kan variera något, förråden i källaren är av trä och förråden på vinden är av nät. För att låsa förråden krävs ett eget hänglås, dessa ska tas bort vid flytt.


Kom ihåg att förvara era personliga tillhörigheter inne i förråden. Man får inte ställa saker i gångarna på grund av brandrisk och blockering av utrymningsvägar. Saker som ställs utanför förråden blir bortforslade och medför en extra kostnad för samtliga boende.