Dörr & Lås

Säkerhetsdörr

Alla lägenheter i föreningen är utrustade med säkerhetsdörrar från Daloc. Dörrarna minskar inbrottsrisken, skyddar mot brand, håller värmen inne och minskar ljud från trapphuset.


Post

Alla lägenheter har godkända brevinkast, men det är upp till bostadsrättshavaren att se till att dessa fungerar.


Nycklar och nyckelbrickor

Vid flytt ska alla nycklar samt nyckelbrickor lämnas in till styrelsen så att de kan kvitteras ut av de nya ägarna. Varje lägenhet har tillgång till två exemplar av nycklar och nyckelbrickor. Fler nyckar och nyckelbrickor kan beställas, men bekostas då av lägenhetsinnehavaren. Kontakta ledamot eller studieorganisatören för detta.


Borttappad eller trasig nyckelbricka?

Då är det viktigt att spärra brickan. Detta gör du via Skåneinstallatören. Där kan ni även köpa en ny nyckelbricka.


Alla aktuella telefonnummer finns på anslagstavlan i respektive trapphus.


Namnbyte på dörr?

Kontakta ledamot eller studieorganisatör (kontaktuppgifter finns på hemsidan samt i trapphuset).


Problem med porttelefonen?

Vid problem med porttelefonen, hör av dig till Skåneinstallatören.

Om det visar sig att det är fel på porttelefonen inne i lägenheten får boende bekosta reparation av detta själv.