Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning

Om man tillfälligt ska arbeta eller studera på annan ort kan man få rätt att hyra ut sin lägenhet i andrahand. Observera att du inte får hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens medgivande. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens godkännande riskerar du att förverka nyttjanderätten till lägenheten. Föreningen har då rätt att säga upp dig för avflyttning.Ansökan

Om du vill ansöka om andrahandsuthyrning fyller du i blanketten för andrahandsuthyrning och lämnar denna till styrelsen. Föreningens policy om andrahandsuthyrning innebär att styrelsen endast godkänner perioder på 6 månader i taget, samt maximalt 1-2 år beroende på hur många andrahandsuthyrningar föreningen har för tillfället.Tänk på att...

Även om du hyrt ut din lägenhet är det du som är ansvarig för lägenheten.

Hyr i första hand ut till personer du känner för att undvika problem. Var annars noga med att kolla upp personens betalningsförmåga och eventuella anmärkningar.

Den som hyr din lägenhet blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Var noga med att skriva ett bra avtal. Exempel på ett sådant andrahandsavtal finns här!

Hyran du tar från din hyresgäst måste vara skälig, dvs inte påtagligt högre än hyran för lägenheter med likvärdigt bruksvärde.