Hemförsäkring

Hemförsäkring

Det är viktigt att varje bostadsrättshavare har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Annars kan man bli skyldig att ersätta föreningen om man till exempel orsakar en läcka i badrummet. Även vid brand kan konsekvenserna bli förödande om man inte har en hemförsäkring.

 

Kostnaden för en hemförsäkring är mycket låg i jämförelse med vad en olycka kan kosta. Tänk på att uppge för ditt försäkringsbolag att lägenheten är utrustad med en säkerhetsdörr. Då brukar försäkringen bli lite billigare.

 

 

Kom ihåg att ha en fungerande brandvarnare!

En brandvarnare varar i 10 år, sedan bör de bytas ut. Förreningen delar ut nya brandvarnare vart tionde år. Dessa är försedda med datum. Se till så att ni har minst en daterad brandvarnare uppsatt.

 

Copyright © HSB Brf Oxeln. All rights reserved. Design by JB Design Corner.