Balkong

Balkong

Flertalet av våra lägenheter har balkong, men storleken varierar. Några är därtill inglasade och några är inte. Om man vill glasa in sin balkong ligger det på medlemmen, men kontakt med styrelsen krävs.Tänk på att detta även kräver byggtillstånd.

 

 

För att allas trevnad är det förbjudet att:

- Skaka mattor från balkong eller fönster

- Använda kolgrill på balkongen

- Sätta balkonglådor på räckets utsida

- Sätta eller hänga saker utanför balkongen.

- Kasta fimpar ut från balkongen.

 

 

Tänk på att:

- Man får lov att ha en parabol på balkongen så länge den inte sticker ut utanför balkongen.

- Gällande innätning av balkong. Om nätet inte påverkar utseendet i någon större grad så skall det inte krävas bygglov, men om ni är osäkra på om ert nät påverkar mycket eller lite så kan ni ta en bild och skicka till sbk.kunddisk@malmo.se så kan de svara med säkerhet om det krävs bygglov eller inte. Från styrelsen sida så är det ok att ni sätter upp nätet.

 

Copyright © HSB Brf Oxeln. All rights reserved. Design by JB Design Corner.